Lid worden

Heren 
Mannelijke personen kunnen – als zij ouder zijn dan 23 jaar – lid worden na ballotage door twee leden.
Zij worden dan ‘gewoon’ lid als zij wonen in een straal van maximaal 20 km om Gorinchem, ‘buitenlid’ als zij daarbuiten wonen.
De twee voorstellers moeten ‘gewoon’ lid zijn.
De voorstellers melden hun voorstel aan de secretaris die dat op zijn beurt aan de leden ter ballotage voorlegt. Het voorgestelde lid is aangenomen als tenminste 18 geldige stemmen op hem zijn uitgebracht, waarvan tenminste 2/3e voor zijn aanneming.

Er zijn geen verdere vereisten voor het verkrijgen van het lidmaatschap.

De Sociëteit hecht aan een zekere stijl. Bij bijeenkomsten op de Sociëteit worden de leden geacht zich te kleden met jasje, dasje. Bij fietstochten, golfwedstrijden en dergelijke bijeenkomsten kleedt men zich uiteraard voor die gelegenheid.

Dames
Voor vrouwelijk personen gelden dezelfde vereisten voor verkrijgen van het dameslidmaatschap, d.w.z. 23 jaar of ouder en voorgedragen door twee ‘gewone’ (heren)leden. Echter, voor echtgenoten of vrouwelijk gezinsleden van gewone leden of buitenleden is geen ballotage vereist, maar is schriftelijk aanmelding voldoende.

Damesleden hebben eigen bijeenkomsten in de Sociëteit. Zij hebben geen toegang tot andere bijeenkomsten – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - en geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.

Bijzondere leden
Dit zijn leden van (service)clubs/medegebruikers van de Sociëteit die geen gewoon lid, buitenlid of dameslid van de Sociëteit zijn. Zij zijn bijzonder lid door het simpele feit van het lidmaatschap van de betreffende (service)club. Er is geen ballotage. Hun bijeenkomsten staan los van de bijeenkomsten van De Groote Sociëteit.

Contributie
De contributie bedraagt voor gewone leden momenteel € 260 per jaar, voor buitenleden € 70 en voor damesleden € 55.
Bijzondere leden betalen € 55; de betaling daarvan loopt via de betreffende (service)club.